KARDIOVASKULARNI SISTEM

The Circulatory System

Kardiovaskularni sistem je telesni sistem koji pokreće krv i otpadne materije kroz telo. Srce je u centru kardiovaskularnog sistema i pumpa krv do pluća i ostatka tela.

Krv se pumpa iz srca do pluća gde se krv puni kiseonikom, a zatim putuje nazad do srca. Srce zatim pumpa ovu kiseonikom obogaćenu krv kroz telo putem mreže arterija i kapilara. Kada kiseonik i hranljive materije budu iskorišćeni, krv se prenosi nazad do srca kroz vene, zajedno sa otpadnim materijama, uključujući i ugljen-dioksid. Ciklus se ponavlja kada srce počne da pumpa krv nazad u pluća da se ponovo napuni kiseonikom.

Postoje 3 glavne vrste krvnih sudova: Arterije prenose kiseonikom bogatu krv od srca do svih tkiva organizma. Kako krv putuje dalje od srca, arterije postaju sve manje i postaju kapilari.

Kapilari su najmanji krvni sudovi i omogućavaju da kiseonik, hranljive materije, ugljen dioksid i druge otpadne materije prođu kroz njih i budu dostavljeni ili uklonjeni iz ćelija. Kapilari povezuju arterije i vene.

Vene prenose krv koja sadrži otpadne materije od drugih organa u našem telu nazad u srce. Što su bliže srcu, vene postaju sve veće i veće.

Pumpanje krvi od stopala i nogu do srca je težak posao za vene, jer moraju da savladaju silu gravitacije. Mišići u donjem delu nogu i stopala rade kao pumpe (drugo srce), gurajući krv kroz arterije i kapilare do srca što pomaže da se održi dobra cirkulacija. Kako starimo, zidovi vena postaju slabiji i krv delimično prolazi kroz njih. Na taj način krv počinje da se taloži u zglobovima i stopalima i izaziva oticanje.

Upozorenje:
Sav sadržaj na ovoj stranici je dat kao opšti pregled o bolesti i ne treba da se koristi umesto traženja medicinskih saveta lekara opšte prakse ili drugih zdravstvenih profesionalaca. Uvek prvo konsultujete svog lekara opšte prakse za sve zdravstve probleme.