DA LI MOGU DA KORISTIM VENIO ULTRA?

Venio Ultra ne treba da koriste osobe

  • U prvom trimestru trudnoće
  • Osobe sa ugrađenim pejsmejkerom ili AICD (automatski implantabilni kardioverter defibrilator) jer može da ometa te uređaje
  • Osobe koje se leče od tromboze vena – da bi se izbegla mogućnost pokretanja ugruška

Lokalna upozorenja i mere opreza

OPREZ – Vodite računa prilikom upotrebe u slučaju:

  • Istegnuća / pucanja mišića ili ligamenata – prvo mirujte, a zatim koristite manji intenzitet i/ili u kraćem trajanju kako biste izbegli preteranu stimulaciju
  • Beživotno / mrtvo tkivo – vodite računa da nikada ne stimulišete takvo područje
  • Dug period nekretanja - koristite manji intenzitet i u kraćem trajanju da biste pripremili mišiće i izbegli preteranu stimulaciju / zamor mišića